Дарители по кампания - Живот без болка за Дани


18.82 лв. преди 11 часа
98.03 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
38.31 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
21.16 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
591.1 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
13.97 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 2 месеца
17.93 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 3 месеца
4.2 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
20.21 лв. преди 3 месеца
96.13 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
4.1 лв. преди 4 месеца
58.49 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
24.15 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
2.17 лв. преди 4 месеца
38.86 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
13.69 лв. преди 4 месеца
21.18 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
485 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
23.44 лв. преди 4 месеца
18.48 лв. преди 4 месеца
8.91 лв. преди 4 месеца
14 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.09 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
14.26 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
8.91 лв. преди 4 месеца
10.41 лв. преди 4 месеца
8.91 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
29.04 лв. преди 4 месеца
4.37 лв. преди 4 месеца
8.36 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
25.08 лв. преди 4 месеца
30.94 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.25 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
8.91 лв. преди 4 месеца
13.76 лв. преди 4 месеца
13.97 лв. преди 4 месеца
14.29 лв. преди 4 месеца
18.75 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
48.16 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
38.91 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
9.36 лв. преди 5 месеца
2.45 лв. преди 6 месеца
14.29 лв. преди 6 месеца
38.91 лв. преди 6 месеца
18.82 лв. преди 7 месеца
1478.5 лв. преди 7 месеца
19.21 лв. преди 7 месеца
3.43 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
47.12 лв. преди 8 месеца
28.12 лв. преди 8 месеца
19.19 лв. преди 8 месеца
48.69 лв. преди 8 месеца
48.76 лв. преди 8 месеца
48.76 лв. преди 8 месеца
38.86 лв. преди 8 месеца
98.03 лв. преди 8 месеца
47.69 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
28.75 лв. преди 8 месеца
97.96 лв. преди 8 месеца
48.69 лв. преди 8 месеца
18.62 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
48.25 лв. преди 8 месеца
98.03 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
48.16 лв. преди 8 месеца
196.7 лв. преди 8 месеца
94.51 лв. преди 8 месеца
190.54 лв. преди 8 месеца
95.84 лв. преди 8 месеца
0.49 лв. преди 8 месеца
18.6 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
18.89 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
18.87 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
48.05 лв. преди 8 месеца
48.05 лв. преди 8 месеца
9.35 лв. преди 8 месеца
98.1 лв. преди 8 месеца
193.7 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
48.05 лв. преди 8 месеца
19 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
189.73 лв. преди 8 месеца
4.22 лв. преди 8 месеца
18.51 лв. преди 8 месеца
196.7 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
18.62 лв. преди 8 месеца
13.93 лв. преди 8 месеца
19 лв. преди 8 месеца
97.89 лв. преди 8 месеца
9.08 лв. преди 8 месеца
196.56 лв. преди 9 месеца
29.04 лв. преди 9 месеца
23.77 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
24.13 лв. преди 9 месеца
98.1 лв. преди 9 месеца
18.82 лв. преди 9 месеца
18.87 лв. преди 9 месеца
47.47 лв. преди 9 месеца
29.04 лв. преди 9 месеца
98.03 лв. преди 9 месеца
98.1 лв. преди 9 месеца
19.19 лв. преди 9 месеца
48.8 лв. преди 9 месеца
29.06 лв. преди 9 месеца
38.86 лв. преди 9 месеца
19.19 лв. преди 9 месеца
48.16 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
9.34 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
19.21 лв. преди 9 месеца
29.06 лв. преди 9 месеца
18.22 лв. преди 9 месеца
18.6 лв. преди 9 месеца
193.41 лв. преди 9 месеца
9.36 лв. преди 9 месеца
38.44 лв. преди 9 месеца
48.8 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
18.82 лв. преди 9 месеца
4.43 лв. преди 9 месеца
18.82 лв. преди 9 месеца
29.06 лв. преди 9 месеца
18.62 лв. преди 9 месеца
48.76 лв. преди 9 месеца
48.73 лв. преди 9 месеца
Shape