Одобрено изплащане (1)

Заедно с лични събрани средства, помощ от приятели и текущата сума дарена по кампанията ще тръгна за Турция на изследвания. Офертата ми е за Израел, но целевата сума е много далеч, състоянието ми не е добро и трябва да действам.

Изплатена сума към бенефициента: 2453 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Виж Още