Живот без болка за Дани Life without pain for Danny

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
193 Дарители
4761.63 EUR дарени от 28000 EUR
Организатор
Даниела Каменова
Бенефициент
Даниела Каменова
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
247.31 EUR
Даниела Каменова организира кампания за Даниела Каменова
Край след 9 дни
Налична сума
247.31 EUR

Одобрено изплащане (1) Approved payout (1)

5-ти юли 2022
Заедно с лични събрани средства, помощ от приятели и текущата сума дарена по кампанията ще тръгна за Турция на изследвания. Офертата ми е за Израел, но целевата сума е много далеч, състоянието ми не е добро и трябва да действам. Along with personal funds raised, help from friends and the current amount donated to the campaign will go to Turkey for research. My offer is for Israel but the target amount is very far, my condition is not good and I have to act.
2453.69 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.