Одобрено изплащане (1)


Изплатена сума към бенефициента: 2453.69 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Заедно с лични събрани средства, помощ от приятели и текущата сума дарена по кампанията ще тръгна за Турция на изследвания. Офертата ми е за Израел, но целевата сума е много далеч, състоянието ми не е добро и трябва да действам.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели