Дарители по кампания - Живот без болка за Силвия


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

14.27 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
38.88 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
1.46 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
78.3 лв. преди 3 месеца
116.69 лв. преди 3 месеца
4.22 лв. преди 3 месеца
206.35 лв. преди 4 месеца
10.33 лв. преди 4 месеца
48.72 лв. преди 4 месеца
58.57 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
13.28 лв. преди 5 месеца
24.15 лв. преди 5 месеца
46.75 лв. преди 5 месеца
19.26 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
77.27 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
97.95 лв. преди 5 месеца
10.35 лв. преди 5 месеца
48.67 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
38.81 лв. преди 5 месеца
984.42 лв. преди 5 месеца
28.98 лв. преди 6 месеца
462.45 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
19.17 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
29 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
95.84 лв. преди 6 месеца
14.27 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
53.64 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.08 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
196.35 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
1.47 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
14.24 лв. преди 6 месеца
18.89 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
71.2 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
18.44 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
21.87 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
48.6 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
38.87 лв. преди 7 месеца
29.05 лв. преди 7 месеца
43.72 лв. преди 7 месеца
78.3 лв. преди 7 месеца
96.8 лв. преди 7 месеца
29 лв. преди 7 месеца
29.05 лв. преди 7 месеца
96.25 лв. преди 7 месеца
58.6 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
48.64 лв. преди 7 месеца
14.27 лв. преди 8 месеца
48.73 лв. преди 8 месеца
48.75 лв. преди 8 месеца
9.35 лв. преди 8 месеца
19.2 лв. преди 8 месеца
48.67 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
19 лв. преди 8 месеца
18.62 лв. преди 8 месеца
57.45 лв. преди 8 месеца
48.75 лв. преди 8 месеца
4.42 лв. преди 8 месеца
23.87 лв. преди 8 месеца
97.92 лв. преди 8 месеца
97.03 лв. преди 8 месеца
19.15 лв. преди 8 месеца
4.41 лв. преди 8 месеца
19 лв. преди 8 месеца
51.7 лв. преди 8 месеца
31.98 лв. преди 8 месеца
98 лв. преди 8 месеца
13.93 лв. преди 8 месеца
105.88 лв. преди 8 месеца
19.15 лв. преди 8 месеца
48.75 лв. преди 8 месеца
48.21 лв. преди 8 месеца
229.9 лв. преди 8 месеца
32 лв. преди 8 месеца
28.43 лв. преди 8 месеца
19.2 лв. преди 8 месеца
2.45 лв. преди 8 месеца
48.75 лв. преди 8 месеца
28.63 лв. преди 8 месеца
18.51 лв. преди 8 месеца
97.92 лв. преди 8 месеца
29.05 лв. преди 8 месеца
73.32 лв. преди 8 месеца
4.41 лв. преди 8 месеца
11.32 лв. преди 8 месеца
18.87 лв. преди 8 месеца
97.92 лв. преди 8 месеца
98 лв. преди 8 месеца
Shape