Всички новини за кампания Живот без болка за Силвия

5-ти юли 2024
Силвия Бончева Златкова
За мен For me

... Ставам все по - зле. Към парезата на краката се добави и пареза на ръцете. Болките са ужасни, сковаващи, неповлияващи се от нищо! От грешни диагнози и лечения за тях стигнах до легло. Правя физиотерапия, мъча се, мъча и физиотерапевта.( От страни е лесно,не правя достатъчно, но как да обясня, ч... ... I'm getting worse. To the paresis of the legs was added paresis of the hands. The pains are terrible, numbing, unaffected by anything! From wrong diagnoses and treatments for them I got to bed. I do physiotherapy, torture myself, torture the physiotherapist.( From the sides it is easy,I do not...

1-ви юли 2024
Силвия Бончева Златкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте всички познати и непознати! Благодаря ви, че ме подкрепяте в този тежък за мен момент. Болките ми се усилват и стават все по - непоносими , изгарящи, сковаващи, влудяващи, неповлияващи се от нищо. Към парезата на краката последните седмици се добави и пареза на ръцете, а изходът е все още... Hello to all friends and strangers! Thank you for supporting me in this difficult time. My pains are intensifying and becoming more and more unbearable , burning, numbing, maddening, unaffected by anything. To the paresis of the legs the last few weeks has been added the paresis of the arms, and the...

409.1 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса
17-ти май 2024
Силвия Бончева Златкова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте! Състоянието ми се влошава с всеки изминал ден.Болките ми са денонощни , парещи сковаващи, влудяващи, неповлияваши се от нищо, на легло съм вече от три години. Когато ме поставят да седна не мога да се задържа и пет минути и падам назад, не мога да се обърна в леглото .По съвет на невролоз... Hello! My condition is worsening day by day.My pain is non-stop , burning numbing, maddening, unaffected by anything, I have been bedridden for three years now. When they make me sit up I can't stay still for five minutes and fall backwards, I can't turn over in bed .On the advice of neurologists I...

800 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
10-ти януари 2024
Силвия Бончева Златкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, познати и непознати дарители! Състоянието ми с всеки изминал ден става все по - тежко! Болките ми са все по- сковаващи, изгарящи, пробождащи, денонощни, неповлияващи се от нищо. Не намирам изход, не мога да стоя седнала, нито да стъпя на крака, започна да се схваща и лявата ми ръка, от ме... Hello, known and unknown donors! My condition is getting worse every day! My pains are more and more numbing, burning, stabbing, non-stop, unaffected by anything. I can't find a way out, I can't sit or stand on my feet, my left arm has started to stiffen up, I've been having trouble swallowing for a...

800 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса