Живот без болка за Силвия Life without pain for Silvia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
161 Дарители
3944.98 EUR дарени от 54708 EUR
Крайна дата
Край след 63 дни
Налична сума
2715.57 EUR
Силвия Бончева Златкова е организатор на кампанията
Край след 63 дни
Налична сума
2715.57 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

10-ти януари 2024
Здравейте, познати и непознати дарители! Състоянието ми с всеки изминал ден става все по - тежко! Болките ми са все по- сковаващи, изгарящи, пробождащи, денонощни, неповлияващи се от нищо. Не намирам изход, не мога да стоя седнала, нито да стъпя на крака, започна да се схваща и лявата ми ръка, от месец вече трудно и преглъщам. " Животът" ми е ад, болките денонощни. Две години и половина ме влудяват тези болки, а изход няма, купищата лекарства не ми помагат, няма излизане от тази стая. Лекуващите ме невролози ме посъветваха за работа с психотерапевт и физиотерапия, дълго го отричах и отлагах, но вече нямам изход. Започнах работа с психотерапевт, първите сесии ги плати семейството ми, но все по-трудно се справяме с разходите. Благодаря Ви от сърце за помощта и добрите сърца! Бъдете здрави! Hello, known and unknown donors! My condition is getting worse every day! My pains are more and more numbing, burning, stabbing, non-stop, unaffected by anything. I can't find a way out, I can't sit or stand on my feet, my left arm has started to stiffen up, I've been having trouble swallowing for a month now. My life is hell, the pain is non-stop. For two and a half years these pains have been driving me crazy, and there is no way out, the piles of medicines do not help, there is no way out of this room. The neurologists treating me advised me to work with a psychotherapist and physiotherapy, I denied it for a long time and put it off, but now I have no way out. I have started working with a psychotherapist, the first sessions were paid for by my family but we are finding it increasingly difficult to keep up with the costs. Thank you from the bottom of my heart for your help and kind hearts! Be healthy!
Документи Общо: 1 документа
800 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.