Дарители по кампания - Живот Без Диализа За Христо


9.36 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
193.7 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
294.88 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
19.16 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.19 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
6.4 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
47.98 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
28.28 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
96.62 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
47.47 лв. преди 3 месеца
73.4 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
4.22 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
38.31 лв. преди 3 месеца
13.76 лв. преди 3 месеца
4.2 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
94.18 лв. преди 3 месеца
23.76 лв. преди 3 месеца
57.81 лв. преди 3 месеца
492.5 лв. преди 3 месеца
Shape