Дарители по кампания - Живот без диализа за Миленка


1.47 лв. преди 1 ден
48.8 лв. преди 1 седмица
29.06 лв. преди 1 седмица
107.88 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
185.25 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
19.16 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
2.45 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 4 седмици
96.7 лв. преди 1 месец
4.19 лв. преди 1 месец
57 лв. преди 1 месец
24.08 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
6.65 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.5 лв. преди 1 месец
53.73 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
38 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
19.71 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
541.03 лв. преди 1 месец
238.89 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
20000 лв. преди 1 месец
706.8 лв. преди 1 месец
190.54 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
37.41 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
18.48 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
4.13 лв. преди 1 месец
21.2 лв. преди 1 месец
4870.71 лв. преди 1 месец
28.97 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
4.13 лв. преди 1 месец
28.49 лв. преди 1 месец
68.52 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
0.86 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
257.28 лв. преди 1 месец
8.36 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
5.4 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
96.87 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
1295.27 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
105.99 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
18.86 лв. преди 1 месец
27.87 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
2.46 лв. преди 1 месец
0.49 лв. преди 1 месец
28.95 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
21.19 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
3907.48 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
292 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.48 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
47.23 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 2 месеца
8.89 лв. преди 2 месеца
6.99 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
8.88 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
57.94 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
10.34 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.97 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
136 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
58.01 лв. преди 2 месеца
13.98 лв. преди 2 месеца
38.8 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
191.33 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
6.4 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
9.09 лв. преди 2 месеца
97 лв. преди 2 месеца
2.46 лв. преди 2 месеца
28.71 лв. преди 2 месеца
97 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
196.56 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
196.42 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
13.25 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.25 лв. преди 2 месеца
97 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
5508.76 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
292.75 лв. преди 2 месеца
639.7 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
38.86 лв. преди 2 месеца
37.64 лв. преди 2 месеца
18.22 лв. преди 2 месеца
47.21 лв. преди 2 месеца
9.21 лв. преди 2 месеца
38.5 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
47.23 лв. преди 2 месеца
57.12 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
45.14 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
3262.63 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
95.84 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
4.19 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
34.01 лв. преди 2 месеца
14.06 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
393.9 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.97 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
18.86 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
96.6 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
47.23 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
8.88 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
7.14 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
13.69 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
58.62 лв. преди 2 месеца
13.97 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
28.64 лв. преди 2 месеца
21.18 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
13.93 лв. преди 2 месеца
96.45 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
27.87 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
73.45 лв. преди 2 месеца
46.82 лв. преди 2 месеца
4.36 лв. преди 2 месеца
292.75 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
2.46 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
4.19 лв. преди 2 месеца
9.05 лв. преди 2 месеца
4.19 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
492.5 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.14 лв. преди 2 месеца
48.25 лв. преди 2 месеца
28.63 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
19.16 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
147.37 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
23.69 лв. преди 2 месеца
8.95 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.06 лв. преди 2 месеца
43.87 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
24.1 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
47.83 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
33.99 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
0.49 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
37.64 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
646 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
6.4 лв. преди 2 месеца
17.21 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.09 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
4.19 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
13.81 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
1.46 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
38.38 лв. преди 2 месеца
94.94 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
4.37 лв. преди 2 месеца
591.1 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
147.19 лв. преди 2 месеца
28.71 лв. преди 2 месеца
19.16 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
11.33 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
390.55 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.09 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
2.46 лв. преди 2 месеца
20.55 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
Shape