Одобрено изплащане

Хотелски разходи

Възстановени средства за разходи: 685 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Разходи за хотел

Възстановени средства за разходи: 821 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Превеждаме аванс за трансплантацията на Миленка. Благодарим на всички, които я подкрепиха. 🙏🏻❤️

Плащане по фактура: 49000 лв. Транзакционна такса: 68.9 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Живот за Боби към кампания Живот без диализа за Миленка, Прехвърлена сума: 3262.63лв.

Виж Още