Всички новини за кампания Живот за Ангел

14-ти декември 2023
Nadya Chobanova е организатор за бенефициент Ангел Каменов Демиров
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания Живот за Ангел към кампания Бъдеще за малката Алекс. Прехвърлена сума: 15241.92лв. Donation from the Life for Angel campaign to the Future for Little Alex campaign. Amount transferred.

14-ти декември 2023
Nadya Chobanova е организатор за бенефициент Ангел Каменов Демиров
Скръбна вест Sad news

За съжаление Ангел не успя да победи болестта и го изгубихме... благодарим на всички дарители. Ще трасферираме сумата към друг нуждаещ се. Unfortunately Angel could not beat the disease and we lost him... thanks to all donors. We are going to transfer the amount to another needy person.

2-ри декември 2023
Nadya Chobanova е организатор за бенефициент Ангел Каменов Демиров
СПЕШНО! ПОМОГНЕТЕ НА АНГЕЛ! 03.12.23г HURRY! HELP ANGEL! 03.12.23

СПЕШНО! ПОМОГНЕТЕ НА АНГЕЛ! Ангел спешно замина за Турция. Доктора там каза, че състоянието му не е никак добро, състоянието на бъбреците и черния дроб също. Ангел е много отслабнал, дехидратиран и безсилен.  Надеждата за него е PIPAC, това е нов метод на лечение, който доставя медикаментите в кор... HURRY! HELP AN ANGEL! Angel went to Turkey urgently. The doctor there said that his condition is not good, the condition of his kidneys and liver too. Angel is very weak, dehydrated and powerless. The hope for him is PIPAC, this is a new method of treatment that delivers the medication into the ab...

27-ми ноември 2023
Nadya Chobanova е организатор за бенефициент Ангел Каменов Демиров
Състоянието на Ангел се влошава 27.11.23г Angel's condition worsens 27.11.23d

!! ПОМОЩ, Ангел се нуждае от СПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ !! Лекарите му дават 6 месеца живот !! Ангел на 32г и е баща на две лъчезарни деца. Той е в изключително тежко състояние, има рак на стомаха. Вчера по спешност бе приет в болница УМБАЛ "Св.Марина" гр.Варна. Там откриха инфекция в черния дроб, направиха му... !! HELP, Angel needs URGENT TREATMENT !!! Doctors give him 6 months to live !! Angel is 32 years old and a father of two radiant children. He is in extremely serious condition, he has stomach cancer. Yesterday he was admitted urgently to the hospital "St. Marina" in Varna. There they found an infec...