Дарители по кампания - Живот за бебе Кристин


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.75 лв. преди 28 минути
19.2 лв. преди 37 минути
48.71 лв. преди 1 час
9.33 лв. преди 1 час
97.77 лв. преди 1 час
393.5 лв. преди 2 часа
19 лв. преди 2 часа
4.42 лв. преди 4 часа
29.05 лв. преди 5 часа
14.21 лв. преди 5 часа
20.95 лв. преди 9 часа
38.5 лв. преди 9 часа
47.94 лв. преди 9 часа
48.71 лв. преди 12 часа
19.18 лв. преди 13 часа
10.32 лв. преди 13 часа
48.75 лв. преди 13 часа
48.71 лв. преди 13 часа
97.95 лв. преди 14 часа
9.35 лв. преди 14 часа
9.31 лв. преди 16 часа
48.71 лв. преди 16 часа
48.64 лв. преди 16 часа
98 лв. преди 17 часа
97.85 лв. преди 17 часа
48.71 лв. преди 18 часа
93 лв. преди 18 часа
4.42 лв. преди 18 часа
97.92 лв. преди 19 часа
48.75 лв. преди 19 часа
38.9 лв. преди 19 часа
41.91 лв. преди 20 часа
14.24 лв. преди 20 часа
19.2 лв. преди 20 часа
9.33 лв. преди 21 часа
48.84 лв. преди 21 часа
19.18 лв. преди 21 часа
196.35 лв. преди 21 часа
97.92 лв. преди 22 часа
48.64 лв. преди 22 часа
43.76 лв. преди 22 часа
294.32 лв. преди 22 часа
14.26 лв. преди 22 часа
9.34 лв. преди 23 часа
19.15 лв. преди 23 часа
48.75 лв. преди 23 часа
23.64 лв. преди 23 часа
4.41 лв. преди 23 часа
29.03 лв. преди 23 часа
28.98 лв. преди 1 ден
98 лв. преди 1 ден
98 лв. преди 1 ден
18.75 лв. преди 1 ден
295 лв. преди 1 ден
48.71 лв. преди 1 ден
4.42 лв. преди 1 ден
29 лв. преди 1 ден
18.97 лв. преди 1 ден
19.15 лв. преди 1 ден
38.9 лв. преди 1 ден
98 лв. преди 1 ден
1.47 лв. преди 1 ден
194.72 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
41.76 лв. преди 1 ден
19 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
47.79 лв. преди 1 ден
29.05 лв. преди 1 ден
97.92 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
98 лв. преди 1 ден
29.03 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
47.95 лв. преди 1 ден
194.94 лв. преди 1 ден
28.98 лв. преди 1 ден
48.64 лв. преди 1 ден
48.64 лв. преди 1 ден
9.33 лв. преди 1 ден
48.05 лв. преди 1 ден
46.93 лв. преди 1 ден
48.71 лв. преди 1 ден
67 лв. преди 1 ден
3.43 лв. преди 1 ден
23.87 лв. преди 1 ден
4.19 лв. преди 1 ден
9.08 лв. преди 1 ден
9.2 лв. преди 1 ден
29.05 лв. преди 1 ден
97.77 лв. преди 1 ден
19.15 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
19.15 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
98 лв. преди 2 дни
48.64 лв. преди 2 дни
29.05 лв. преди 2 дни
142.65 лв. преди 2 дни
382.62 лв. преди 2 дни
48.64 лв. преди 2 дни
97.94 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
26.03 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
96.8 лв. преди 2 дни
29.05 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
48.16 лв. преди 2 дни
97.92 лв. преди 2 дни
8.96 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
97.77 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
8.24 лв. преди 3 дни
192.37 лв. преди 3 дни
19.15 лв. преди 3 дни
38.5 лв. преди 3 дни
48.75 лв. преди 3 дни
48.64 лв. преди 3 дни
18.89 лв. преди 3 дни
19.82 лв. преди 3 дни
97.92 лв. преди 3 дни
Shape