Живот за бебе Кристин Life for baby Christine

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
17760 Дарители
495631.53 EUR дарени от 511292 EUR
Организатор
Иванжелина Терзиева
Бенефициент
Кристин Терзиева
Крайна дата
Край след 192 дни
Налична сума
5854.09 EUR
Иванжелина Терзиева организира кампания за Кристин Терзиева
Край след 192 дни
Налична сума
5854.09 EUR

Информация 31.05.22 Information 31.05.22.

31-ви май 2023

Здравейте, прекрасни хора!

Предполагм всички се чудят как вървят нещата покрай нас. Кристин е в интензивно отделение на Национална кардиологична болница, и след инцидента във вторник, за момента е със стабилни жизнени показатели.

Вече имаме дата за полета, искрено се надяваме всичко да мине по план и да няма инциденти до тогава и по време на пътуването. 🙏🏻

Сумата в платформата беше увеличена, тъй като само за специализирания транспорт заплатихме 230 000 лв.
След консултации с болницата положението по отношение на цената за лечение е следното: докато се намери донор, детето ще бъде в интезивно отделение, за което се заплаща между 500 и 1000 долара на ден. Тоест за един месец грубо излиза 30 000 долара. Колко време ще отнеме намирането на подходящ донор на този етап не знаем. Със сигурност ще е месеци. 
След пътвоначалните прегледи и ако състоянието на детето позволява, може да се избегне поставянето на външното устройство "Berlin heart". Тъй като това е доста болезнена операция и за самия пациент. Но ако се наложи изработването и поставянето на машината, съответно сумата за изработването е около 200 000 долара, а самата операция за поставяне в порядъка на 60-70 000 долара. Тъй като това е апарат, който се изработва според специфичните нужди на всяко дете.

Предвид горепосочените суми разбирате, че дори и в момента заложената сума най-вероятно няма да е достатъчна, но с оглед на стотиците нуждаещи се и огромната подкрепа, която ни оказвате решихме да заложим по-малка сума и при нужда отново да ви помолим за подкрепа.

Hello, wonderful people!

I suppose everyone is wondering how things are going around here. Christine is in intensive care at the National Heart Hospital, and after Tuesday's accident, has stable vitals for now.

We now have a date for the flight, we sincerely hope everything goes to plan and there are no incidents before then and during the trip. 🙏🏻

The amount on the platform has been increased as we paid £230,000 for the specialist transport alone.
After consultation with the hospital, the situation regarding the cost of treatment is as follows: until a donor is found, the child will be in an intensive care unit, for which it costs between 500 and 1000 USD per day. That is, for one month, roughly USD 30 000. How long it will take to find a suitable donor we do not know at this stage. It will certainly be months.
After the initial road tests and if the child's condition allows, the placement of the external device "Berlin heart" can be avoided. As this is a rather painful operation also for the patient himself. But if it is necessary to manufacture and insert the machine, respectively, the amount for the manufacture is about 200 000 dollars, and the operation itself for insertion in the range of 60-70 000 dollars. Because it is a machine that is made according to the specific needs of each child.

Considering the above amounts, you understand that even the amount pledged now will most likely not be enough, but in view of the hundreds of people in need and the tremendous support you are giving us, we have decided to pledge a smaller amount and ask for your support again if needed.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.