Дарители по кампания - Живот за Ели


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

13.76 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
3893.01 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 2 дни
4.4 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
9.07 лв. преди 4 дни
19.17 лв. преди 4 дни
4.19 лв. преди 4 дни
9.35 лв. преди 4 дни
19.17 лв. преди 4 дни
9.34 лв. преди 4 дни
19.17 лв. преди 4 дни
48.64 лв. преди 1 седмица
77.31 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
18.53 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
20000 лв. преди 1 седмица
1500 лв. преди 1 седмица
29 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
19.25 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
19.17 лв. преди 1 седмица
95 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
9.38 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
344.76 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
48.21 лв. преди 2 седмици
33.5 лв. преди 2 седмици
18.89 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
33.97 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
48.89 лв. преди 2 седмици
18.62 лв. преди 2 седмици
29.12 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
611.8 лв. преди 2 седмици
19.17 лв. преди 2 седмици
48.84 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
29.14 лв. преди 2 седмици
20.14 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
983.75 лв. преди 3 седмици
26.09 лв. преди 3 седмици
28.98 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
14.25 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
38.9 лв. преди 3 седмици
48.64 лв. преди 3 седмици
43.32 лв. преди 3 седмици
68.62 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
48.9 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
28.75 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
28.98 лв. преди 3 седмици
37.93 лв. преди 3 седмици
4.19 лв. преди 3 седмици
8.91 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
24.09 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
14.26 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
38.44 лв. преди 3 седмици
2.46 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
38.44 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
117.34 лв. преди 3 седмици
294.5 лв. преди 3 седмици
22.1 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
29.03 лв. преди 3 седмици
29.03 лв. преди 3 седмици
38.9 лв. преди 3 седмици
4.16 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
13.98 лв. преди 3 седмици
27.08 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
294.77 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
28.94 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
1.47 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
14.27 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
Shape