Живот за Ели Life for Ellie

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1888 Дарители
52457.54 EUR дарени от 102258 EUR
Организатор
Ели Стоянова
Бенефициент
Ели Стоянова
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
4052.36 EUR
Ели Стоянова организира кампания за Ели Стоянова
Край след 9 дни
Налична сума
4052.36 EUR

Новини 05.03.24г Novini 05.03.24g

5-ти март 2024

Пиша ти днес с натежало сърце, но изпълнено с надежда.

Млада майка на две деца се бори с рак на гърдата и въпреки, че е преминала 3 курса химиотерапия, но борбата за живот продължава и има нужда от нашата подкрепа.

Историята на 27-годишната Ели започва през Декември миналата година, когато открива бучка в гърдата си. Първоначално тя не беше притеснена, защото смяташе, че може да е киста или мастна тъкан. Въпреки това, след като забеляза, че подутината става по-голяма и по-твърда, тя реши да отиде на лекар. След като направи биопсия, лекарите потвърдиха най-лошите й страхове - тя имаше рак на гърдата.

Оттогава животът й се превърна в непрекъсната битка за оцеляване. Тя трябваше да премине през операция за отстраняване на тумора, последвана от три курса химиотерапия. Въпреки тези предизвикателства, Ели остава силна и решителна. Тя иска да бъде до децата си и да ги гледа как растат.

Въпреки скъпоструващото лечението Ели не може да се откаже точно сега и се нуждае от нашата подкрепа. Тя трябва да продължи лечението си, което включва допълнителни курсове химиотерапия и последваща операция за отстраняване на гърдата.

Нека се обединим и помогнем на Ели в нейната борба срещу рака. Всяко малко дарение помага.

Благодарим ви за подкрепа!

I write to you today with a heavy heart, but filled with hope.

A young mother of two is battling breast cancer and although she has undergone 3 courses of chemotherapy but the fight for life continues and she needs our support.

27-year-old Ellie's story began last December when she discovered a lump in her breast. At first she wasn't worried because she thought it might be a cyst or fatty tissue. However, after noticing the lump getting bigger and firmer, she decided to see a doctor. After having a biopsy, the doctors confirmed her worst fears - she had breast cancer.

Since then, her life has become a constant battle for survival. She had to undergo surgery to remove the tumor, followed by three courses of chemotherapy. Despite these challenges, Ellie has remained strong and determined. She wants to be there for her children and watch them grow.

Despite the costly treatment, Ellie can't give up right now and needs our support. She needs to continue her treatment, which includes additional courses of chemotherapy and subsequent surgery to remove the breast.

Let's come together and help Ellie in her fight against cancer. Every little donation helps.

Thank you for your support!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.