Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 9996 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Изискваме частично плащане, за да мога да бъда хоспитализирана. Благодаря на всички дарители, без вашата подкрепа това не би било възможно.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели