Живот за Ели Life for Ellie

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1888 Дарители
52457.54 EUR дарени от 102258 EUR
Организатор
Ели Стоянова
Бенефициент
Ели Стоянова
Крайна дата
Край след 13 дни
Налична сума
4052.36 EUR
Ели Стоянова организира кампания за Ели Стоянова
Край след 13 дни
Налична сума
4052.36 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

2-ри февруари 2024
Благодаря на всички дарители за цялата подкрепа. Без вас нямаше да се справя! На 09.02 ми предстои втора вливка. Thank you to all the donors for all the support. I couldn't have done it without you! On 09.02 I am going to have a second infusion.
Документи Общо: 1 документа
9016 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.