Живот за Галина Life for Galina

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Живот за Галина Life for Galina

15 Дарители
601.49 EUR дарени от 50000 EUR
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
601.49 EUR
Галина Пенева Митева е организатор на кампанията
Край след 70 дни
Налична сума
601.49 EUR

Мили хора,наложи ми се да започна животоспасяващо лечение в Турция.

След потвърдени диагнози от специалисти в България ,се обърнах за помощ към клиника ,,Аджибадем" Турция,защото лечението се оказа сложно и продължително.
Започнахме със семейството ми ,но финансовата страна се оказва непоносима. Диагнозата ми е рак на дебело черво с по три метастази в бял и черен дроб.
Все още съм жизнена,иска ми се,много ми се иска да продължа с лечението. В момента съм с временна стома,порт и направена първа химиотерапия,която ми подейства много добре.
На 21 юни съм планувана за преглед от хирург,за да провери как се движат нещата,преглед от рехабилитатор и втора химиотерапия.Сумата за това е около 10 хиляда наши лева.Цената на една вливка химиотерапия,която ме спасява мен е от 5 до 7 хиляди лева.

С химиотерапията ще се стопира процеса на образуване на ракови клетки в организма ми и след прегледи специалистите ще преценят кога и как ще се плануват операции със съвременни технологии.
Исками се да мога да го направя. Мисля,че ние,хората нямаме право да се отказваме от Живота,трябва да се живее,докато Бог е отредил. Цената,обаче е непоносимо висока.

Децата ми имат нужда от мен,особено внучка ми,която е на три годинки и има нужда от моите грижи,за да може мама да работи. Аз имам нужда все още от моя Живот.

Моля за помощ всички,които имат желание и възможност.
Моля,помогнете живота ми да продължи ❤

Dear people, I had to start life-saving treatment in Turkey.

After confirmed diagnoses by specialists in Bulgaria, I turned for help to the clinic "Ajibadem" Turkey, because the treatment turned out to be complicated and lengthy.
We started with my family but the financial side proved to be unbearable. I was diagnosed with colon cancer with three metastases in my lung and liver.
I am still vibrant,wishing,really wishing to continue with treatment. I am currently having a temporary stoma,port and done first chemo,which worked very well for me.
On June 21 I am scheduled for a checkup by a surgeon,to check how things are going,a checkup by a rehab doctor and a second chemo.The amount for this is about 10 thousand our leva.The cost of an infusion of chemo,which saved me is 5 to 7 thousand leva.

The chemotherapy will stop the process of formation of cancer cells in my body and after examinations the specialists will decide when and how to plan operations with modern technologies.
I wish I could do it. I think,that we,people have no right to give up Life,we have to live,as long as God has ordained. The price,however,is unbearably high.

My children need me,especially my granddaughter,who is three years old and needs my care,so mommy can work. I still need my Life.

I am asking for help all,who are willing and able.
Please help my life to continue ❤

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.