Живот за Йовчо Life for Yovcho

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
104 Дарители
24339.18 EUR дарени от 70149 EUR
Организатор
YOVCHO
Бенефициент
Йовчо Милев
Крайна дата
Край след 144 дни
Налична сума
307.1 EUR
YOVCHO организира кампания за Йовчо Милев
Край след 144 дни
Налична сума
307.1 EUR

Молим ви за помощ. Отчаянието ни е огромно. Please help us. Our despair is enormous.

21-ви декември 2023

Мили приятели, пишем ви, за да ви информираме, че Йовчо все още е в болницата и борбата му продължава. Той все още има нужда от медицински грижи и се оказва, че и празниците ще ги посрещне там. Показателите му падат много бавно, но все пак падат, раната на корема се затваря трудно и въпреки многото интервенции, все още има нужда от време. 

Отчаяни са много с жена му, сумата, която към момента дължат към болницата е близо 65 000 евро. Толкова са притеснени, че е трудно да се обясни. 

Той не е в състояние да бъде изписан, а сметката се увеличава непрекъснато.

Молим ви отново от сърце да ни помогнете. Дори само споделянето на поста ще ни даде лъч светлина и надежда. 

Нека в навечерието на най-светлите празници да помогнем на още едно чудо да стане реалност и да видим Йовчо отново на крака.

 

 

Dear friends, we are writing to inform you that Yovcho is still in the hospital and his fight continues. He still needs medical care and it turns out that he will meet the holidays there as well. His vitals are dropping very slowly, but they are dropping nonetheless, the wound on his abdomen is closing hard and despite many interventions, he still needs time.

They are very desperate with his wife, the amount they currently owe to the hospital is nearly 65,000 euros. They are so worried it is hard to explain.

He is unable to be discharged and the bill is increasing all the time.

We ask you again from the bottom of our hearts to help us. Even just sharing the post will give us a ray of light and hope.

On the eve of the holiest of holidays, let's help another miracle become a reality and see Yovcho back on his feet.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.