Живот за Йовчо Life for Yovcho

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
104 Дарители
24339.18 EUR дарени от 70149 EUR
Организатор
YOVCHO
Бенефициент
Йовчо Милев
Крайна дата
Край след 141 дни
Налична сума
307.1 EUR
YOVCHO организира кампания за Йовчо Милев
Край след 141 дни
Налична сума
307.1 EUR

Трансплантацията е УСПЕШНА! The transplant is SUCCESSFUL!

8-ми ноември 2023

Мили приятели, най-после с голяма радост споделяме, че трансплантацията на Йовчо беше успешна. 

Благодаряим от сърце на всички ви. Вие направихте чудото възможно.

Датата беше преди няколко дни, като той премина през множество критични моменти.

Заради предишните операции, които е претърпял и дългото време с чернодробна недостатъчност, тялото му е било пълно със сраствания. 

Заради това, освен трансплантацията, Йовчо претърпя още две операции в рамките на тези няколко дни. Всеки път притаявахме дъх, защото всяка от тях беше решаваща и опасна, но нямахме друг избор освен да чакаме. Йовчо беше поставен в медикаментозна кома за няколко дни, за да може черния дроб да заработи и тялото му да може да се възстанови след големия шок, след което и другите две операции бяха проведени успешно. Наистина професора и екипа му направиха и невъзможното и се справиха. 

И ето го, вече извън интензивно отделение, с нови сили за нов ЖИВОТ. 

Все още не са преминали критичните моменти, но нямахме търпение да споделим с вас, че той успя да се пребори за момента с всички усложнения. 

Майка му, която му стана донор е добре и много щастлива. За втори път дари живот на детето си...

Мили приятели, моля ви, не ни изоставайте сега. Заради усложненията, които настъпиха, Йовчо ще има нужда от още малко подкрепа, за да може да се справи финансово. Все още не знаем крайната сума, тъй като той тепърва излезе от интензивното отделение. 

Молим ви, да му подадете ръка още веднъж.

Бъдете благословени.

Dear friends, finally we are happy to share that Yovcho's transplant was successful.

Thank you all from the bottom of our hearts. You made the miracle possible.

The date was a few days ago and he went through many critical moments.

Because of the previous surgeries he had undergone and the long time with liver failure, his body was full of adhesions.

Because of this, in addition to the transplant, Yovcho underwent two more surgeries within those few days. Each time we held our breath because each was crucial and dangerous, but we had no choice but to wait. Yovcho was placed in a medicated coma for a few days to allow his liver to function and his body to recover from the major shock, and then the other two surgeries were both successful. Indeed the professor and his team did the impossible and pulled it off.

And here he is, now out of intensive care, with new strength for a new LIFE.

The critical moments have not passed yet, but we couldn't wait to share with you that he was able to fight off all the complications for the time being.

His mother, who became his donor, is well and very happy. For the second time she gave life to her child...

Dear friends, please don't leave us behind now. Because of the complications that have occurred, Yovcho will need some more support to be able to cope financially. We don't know the final amount yet as he is just out of the ICU.

Please give him a hand once again.

Be blessed.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.