Всички новини за кампания ЖИВОТ ЗА ИВО

5-ти юли 2024
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
СПЕШНО ПОМОГНЕТЕ HELP ME OUT IN A HURRY

‼️ИВЧО Е ОТЧАЯН‼️‼️СМАЗАН Е‼️НЕ СПИРА ДА МИСЛИ КАК ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛЕЧЕНИЕТО СИ‼️Здравейте,Добри хора!Включваме се с новини относно лечението на Иво. От почти година започнахме лечение със скъпоструващия медикамент  Koselugo.  Това ни е единствения лъч надежда за живот,без операции,които до момента са... ‼️ИВЧО E ОТЧАЯН‼️‼️СМАЗАН Е‼️НЕ STOPS TO THINK HOW TREATMENT WILL CONTINUE СИ‼️Hello,Good people!We are joining in with news about Ivo's treatment. For almost a year we have started treatment with the expensive medication Koselugo. This is our only ray of hope for life,without surgeries,which so fa...

19-ти юни 2024
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Вълшебници! Благодарение на вас, днес имаме финансовата възможност да подсигурим лекарството "Koselugo" на Ивчо за следващите 80 дни. Лечението му продължава, като до август ще стане една година от приема му. След това ще бъде направен ЯМР и спрямо резултатите от него и по преценка на л... Thanks to you, today we have the financial opportunity to provide Ivo with the medicine "Koselugo" for the next 80 days. His treatment continues, and by August it will be one year since he took it. After that, an MRI will be done and according to the results and the judgement of the treating doctors...

32100 EUR Плащане по фактура
0.61 EUR Транзакционна такса
28-ми май 2024
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
Актуална информация за състоянието на Ивчо Update on Ivcho's condition

Здравейте, Вълшебници! Пишем ви с новини относно състоянието на Ивчо. Изминаха два месеца от последната му операция и въпреки трудностите, той е вкъщи. Почти всеки ден преминава през тежка рехабилитация, която е изключително важна за неговото възстановяване. Терапията с лекарството Koselugo продълж... Hello, Wizards! We are writing to update you on Yvcho's condition. It's been two months since his last surgery and despite the difficulties, he is home. Almost every day he is going through hard rehabilitation, which is extremely important for his recovery. The Koselugo drug therapy continues to be...

26-ти март 2024
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
Новини 26.03.24. News 26.03.24.

‼️СПЕШНО‼️‼️ИВЧО ОСТАВА БЕЗ ЖИВОТОСПАСЯВАЩОТО ЛЕЧЕНИЕ‼️ Днес се включваме с не добри новини. За съжаление терапията,която Ивчо приема ще стигне до края на месеца,а средствата в банковата сметка не са достатъчни за закупуването на нова...‼️ИВЧО Е ОТЧАЯН‼️Не само заради липсата на лекарство,а и защот... ‼️СПЕШНО‼️‼️ИВЧО REMAINS WITHOUT LIFE-SAVING ЛЕЧЕНИЕ‼️ Today we chime in with not good news. Unfortunately the therapy Ivcho is taking will run out by the end of the month and the funds in his bank account are not enough to buy a new...‼️ИВЧО E ОТЧАЯН‼️Not only because of the lack of medicine,but a...

16-ти февруари 2024
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Вълшебници! Благодарение на вас, вече имаме възможност да преведем и втората половина от задълженията ни към пловдивската болница УМБАЛ "Свети Георги", а именно 95 694 лв. Лечението на Ивчо обаче се очертава да продължи повече от първоначалния едногодишен срок, затова ви молим да не с... Thanks to you, we are now able to transfer the second half of our debts to the University Hospital "St. George" in Plovdiv, namely 95 694 BGN. However, Ivcho's treatment is expected to last longer than the initial one-year period, so please do not stop supporting him and being by his side. Thank...

95693.2 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
12-ти февруари 2024
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
Предстои поредната животоспасяваща ситуация Another life-saving situation is about to happen

‼️СПЕШНО‼️‼️ИВЧО ПОСТЪПВА В БОЛНИЦА ЗА ЖИВОТОСПАСЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ‼️‼️ОТЧАЯНИЕТО МУ Е ГОЛЯМО‼️ След направения резонанс преди седмица стана ясно,че тумор на шийните прешлени на ниво С5-С6 е причината за влошеното му състояние. Той е притиснал нервите и за двете му ръце и затова изпитва слабост в тях и... ‼️СПЕШНО‼️‼️ИВЧО ADMITTED TO HOSPITAL FOR LIFE-SAVING ОПЕРАЦИЯ‼️‼️ОТЧАЯНИЕТО MU IS ГОЛЯМО‼️ After an MRI scan a week ago, it was clear that a tumor on his cervical spine at the C5-C6 level was the cause of his deteriorated condition. It has pinched the nerves for both his arms and so he is experien...

18-ти януари 2024
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Вълшебници! Благодарим ви за огромната подкрепа, която отново ни показахте през последните дни. Сумата от 95 000 лв. ще бъде използвана за издължаване на част от задълженията ни към пловдивската болница УМБАЛ "Свети Георги". Остава ни да доплатим още толкова. Молим ви да не спирате да... Hello, Wizards! Thank you for the tremendous support you have once again shown us over the past few days. The amount of 95 000 BGN will be used to pay off part of our debts to the University Hospital "St. George" in Plovdiv. We still have to pay that much. We ask you to keep supporting Ivcho so that...

95000 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
11-ти януари 2024
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
Новини 11.01.24г News 11.01.24g

Здравейте мили дарители, днес получихме фактура на стойност 190 693лв, която трябва да бъде заплате в най-кратък срок. Моля Ви, помогнете ни за пореден път, нека не оставяме Ивчо без лечение.   Hello dear donors, Today we received an invoice for 190 693BGN which has to be paid as soon as possible. Please help us once again, let's not leave Ivcho without treatment.

15-ти декември 2023
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
AПЕЛ ЗА ПОМОЩ APPELL FOR HELP

Здравейте, Вълшебници! Ивчо е изправен пред поредното предизвикателство, от което зависи неговият живот. Както знаете преди няколко месеца той стартира лечението с медикамента Koselugo и то трябва да продължи поне една година, за да покаже резултатите, за които всички се молим. Благодарение на ваша... Hello, Wizards! Yvcho is facing another challenge on which his life depends. As you know, a few months ago he started treatment with the Koselugo medication and it needs to last at least a year to show the results we are all praying for. Thanks to your help, we were able to get the doses for severa...

17-ти ноември 2023
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Вълшебници! Благодарение на вашата подкрепа и съпричастност успяхме да съберем нужните средства за закупуването на следващите дози от лекарството, които ще стигнат за ноември, декември, януари и февруари. Лечението на Ивчо продължава, кампанията ни също, защото приемането на лекарствот... Hello, Wizards! Thanks to your support and commitment we have managed to raise the necessary funds for the purchase of the next doses of the medicine, which will be enough for November, December, January and February. Ivcho's treatment continues and so does our campaign, because the medication must...

189566.67 BGN Плащане по фактура
9.99 BGN Транзакционна такса
24-ти октомври 2023
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
Състоянието на Ивчо в момента 24.10.23г Ivcho's condition at the moment 24.10.23

Здравейте, Вълшебници! Пишем ви с малко информация за състоянието на Ивчо. Приемът на лекарството, което успяхме да закупим с ваша помощ продължава и той има нужда от вас, за да съберем средства за следващите дози. В продължение на няколко месеца всеки ден прави рехабилитация и вече е наддал с няко... Hello, Wizards! We are writing to you with some information about Ivcho's condition. The medication we were able to purchase with your help continues and he needs you to raise funds for the next doses. He has been doing rehab every day for several months and has already gained several pounds. He ha...

14-ти август 2023
Иво Методиев е организатор за бенефициент Иво Ивов Христов
БЛАГОДАРИМ ВИ! THANK YOU VEE!

Нямаме думи, с които да опишем благодарността си към всички вас, които неспирно ни подкрепяте! ❤️ Заложената сума от 142 336 лв. ще стигне за нужното лекарство на Ивчо за период от 3 месеца. Лечението обаче трябва да продължи 1 година, затова набираното на средства продължава. Благодарим на всеки,... We have no words to describe our gratitude to all of you who support us unendingly! ❤️ The pledged amount of 142 336 BGN will be enough for Ivcho's medicine for 3 months. However, the treatment should last for 1 year, so the fundraising continues. Thank you to everyone who will respond! Be healthy...