ЖИВОТ ЗА ИВО LIFE FOR IVO

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
10327 Дарители
280448.63 EUR дарени от 500000 EUR
Организатор
Иво Методиев
Бенефициент
Иво Ивов Христов
Крайна дата
Край след 37 дни
Налична сума
35059.08 EUR
Иво Методиев организира кампания за Иво Ивов Христов
Край след 37 дни
Налична сума
35059.08 EUR

СПЕШНО ПОМОГНЕТЕ HELP ME OUT IN A HURRY

5-ти юли 2024

‼️ИВЧО Е ОТЧАЯН‼️
‼️СМАЗАН Е‼️НЕ СПИРА ДА МИСЛИ КАК ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛЕЧЕНИЕТО СИ‼️
Здравейте,Добри хора!
Включваме се с новини относно лечението на Иво.

От почти година започнахме лечение със скъпоструващия медикамент  Koselugo.  Това ни е единствения лъч надежда за живот,без операции,които до момента са 18. След всяка има последствия и много болка. Не трябва да спираме приема на лекарството! В началото на септември предстои резонанс,резултатите от който ще споделим с вас(надяваме се да са добри)

Ивчо е 22 годишно момче-автор на 11книги и една мечта-да живее. Преди десет години е диагностициран -Неврофиброматоза тип 2. Болестта открадва детството му ,но го дарява с дарбата да пише. Борбата му за здраве и живот продължава от десетилетие. Години изпълнени с много болка,мъка,страх и безизходица! Вследствие на операциите Ивчо губи гласа,слуха и способността да ходи...
Силно се надяваме и се молим с ваша помощ да успеем да съберем нужните средства,за да продължи лечението!
Каквото и да кажа,както и да благодаря няма да е достатъчно,мили хора! Душата ми прелива от благодарност,респект и добри чувства към вас-познати и непознати дарители! Благодарение на вас детето ми е живо! 
Бъдете много,много здрави и благословени! И вярвам,че добрината ви ще бъде възнаградена многократно!❤️🙏🏻🍀

‼️ ИВЧО ИМА НУЖДА ОТ ВАС,ЗА ДА ЖИВЕЕ‼️

‼️ИВЧО E ОТЧАЯН‼️
‼️СМАЗАН Е‼️НЕ STOPS TO THINK HOW TREATMENT WILL CONTINUE СИ‼️
Hello,Good people!
We are joining in with news about Ivo's treatment.

For almost a year we have started treatment with the expensive medication Koselugo. This is our only ray of hope for life,without surgeries,which so far are 18. After each one there are consequences and a lot of pain. We must not stop taking the medicine! In the beginning of September we will have an MRI,the results of which we will share with you(hopefully they will be good)

Ivcho is a 22 year old boy-author of 11books and one dream-to live. Ten years ago he was diagnosed with neurofibromatosis type 2. The disease stole his childhood but gave him the gift of writing. His struggle for health and life has continued for a decade. Years filled with much pain, anguish, fear and impasse! As a consequence of the surgeries Ivcho lost his voice, his hearing and the ability to walk...
We hope and pray that with your help we can raise the necessary funds to continue the treatment!
Whatever I say,whatever I say thank you will not be enough,dear people! My soul overflows with gratitude,respect and good feelings for you-known and unknown donors! Thanks to you my child is alive!
Be very,very healthy and blessed! And I believe your kindness will be rewarded many times over!❤️🙏🏻🍀

‼️ IUCHO NEEDS YOU,TO ЖИВЕЕ‼️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.