Дарители по кампания - Живот за Жени


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.2 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
19.17 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
142.5 лв. преди 6 месеца
29.03 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
28.98 лв. преди 7 месеца
38.31 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
95 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
14.27 лв. преди 7 месеца
14.27 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
19 лв. преди 7 месеца
52.25 лв. преди 7 месеца
33.62 лв. преди 7 месеца
64.21 лв. преди 7 месеца
627 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
14.25 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
546.25 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
29.05 лв. преди 7 месеца
97.03 лв. преди 7 месеца
1474.94 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
14.27 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
58.6 лв. преди 7 месеца
53.67 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
14.27 лв. преди 7 месеца
73.37 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
97.85 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
1548.5 лв. преди 7 месеца
48.16 лв. преди 7 месеца
62.28 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
1.47 лв. преди 7 месеца
0.31 лв. преди 7 месеца
0.36 лв. преди 7 месеца
16.21 лв. преди 7 месеца
19 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
47.56 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
48.21 лв. преди 7 месеца
48.67 лв. преди 7 месеца
1026 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
27.06 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
105.88 лв. преди 7 месеца
19.17 лв. преди 8 месеца
29.05 лв. преди 8 месеца
147.14 лв. преди 8 месеца
18.87 лв. преди 8 месеца
53.63 лв. преди 8 месеца
58.46 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
19.2 лв. преди 8 месеца
196.5 лв. преди 8 месеца
38.87 лв. преди 8 месеца
19.2 лв. преди 8 месеца
6.39 лв. преди 8 месеца
65.81 лв. преди 8 месеца
4.42 лв. преди 8 месеца
47.79 лв. преди 8 месеца
47.79 лв. преди 8 месеца
197.1 лв. преди 8 месеца
19.2 лв. преди 8 месеца
192.02 лв. преди 8 месеца
78.12 лв. преди 8 месеца
28.98 лв. преди 8 месеца
19.15 лв. преди 8 месеца
46.74 лв. преди 8 месеца
18.8 лв. преди 8 месеца
48.75 лв. преди 8 месеца
196.5 лв. преди 8 месеца
47.88 лв. преди 8 месеца
9.35 лв. преди 8 месеца
48.75 лв. преди 8 месеца
295 лв. преди 8 месеца
294.77 лв. преди 8 месеца
98 лв. преди 8 месеца
48.64 лв. преди 8 месеца
196.35 лв. преди 8 месеца
Shape