Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 1215.2 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Плащането е извършено по проформа фактура от MLP Saglik Hizmetleri A.S. Ulus Subesi от 06.09.2023 година за приложена схема за лечение при провеждане на контролни прегледи.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели