Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 1195.6 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Плащането се заявява и извършва във връзка с планиран контролен следоперативен преглед с цел установяване на общото състояние на Жени Николова Миленова и за назначаване на следоперативна терапия. Разходите са предвидени в Проформа фактура, издадена от 01.08.2023 година от Лив Хоспитал улус за провеждане на три прегледа, всеки по 150 евро и извършване на назначени кръвни изследвания за 160 евро.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели