Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 1176 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте, вече сме в Турция, за да стартираме лечението. Благодаря на всички,зе помагате и ни подкрепяте! Фактурата, която изисквам да се плати е за консултация между турските лекари и немски, за да се избере точния ход на леението.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели