Всички новини за кампания

16-ти юли 2024
Любка Андонова е организатор за бенефициент Любка Андонова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, мили хора. БЛАГОДАРИМ ВИ от сърце за цялата подкрепа и помощ, която ни дадохте и то за толкова кратко време. Благодарение на всички вас, сумата за първото вливане на скъпоструващото лекарство беше осигурена. Мама Любка е щастлива и признателна, изпълнена с надежда, и вярваща в добрия разв... Hello, dear people. THANK YOU from the bottom of our hearts for all the support and help you have given us in such a short time. Thanks to all of you, the amount for the first infusion of the costly medicine was secured. Mama Lyubka is happy and grateful, full of hope, and believing in the good turn...

20722.49 EUR Плащане по фактура
30.35 EUR Транзакционна такса