Всички новини за кампания

12-ти юли 2024
Виктория Василева е организатор за бенефициент Теодора Николова Христова
Одобрено изплащане Approved repayment

Мама е с много добри показатели. Водата, която задържаше е значително по-малка - 100 мл за ден. Ще я транспортираме в болница във Варна на 12.07, тъй като финансовите ни средата стигат до тук. Според лекарите в Турция тя може да започне терапия. За назначаването й ще са нужни още няколко дни, но н... Mom has very good indicators. The water she was retaining was significantly less - 100 ml per day. We will transport her to the hospital in Varna on 12.07, as our financial environment reaches here. According to the doctors in Turkey she can start therapy. It will take a few more days for her appo...

4000 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
10-ти юли 2024
Виктория Василева е организатор за бенефициент Теодора Николова Христова
Одобрено изплащане Approved repayment

Тези дни бяха направени, томография, ПЕТ скенер и ЯМР. Предстои и изследване за сърцето. Очакваме резултати от генетичните тестове в сряда или четвъртък, за да се назначи точна терапия и да получим оферта. Състоянието на мама е стабилно. Храни се все по-разнообразно. Грижите за нея са постоянни,... These days, CT, PET scan and MRI were done. A heart scan is also forthcoming. We are awaiting the results of the genetic tests on Wednesday or Thursday so that an accurate therapy can be assigned and a quote can be obtained. Mom's condition is stable. She is eating more and more variedly. Her ca...

8500 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
8-ми юли 2024
Виктория Василева е организатор за бенефициент Теодора Николова Христова
Одобрено изплащане Approved repayment

Беше поставен втори дрен, за да се премахне по-бързо водата от белия дроб. Поставена е на апаратно дишане при постъпването й, като към днешна дата вече диша много по-добре и ако се справя сама очакваме следващите дни да бъде преместена в болнична стая. A second drain was placed to remove the water from the lung faster. She was placed on ventilator breathing on admission, to date she is breathing much better and if she is doing well on her own we expect her to be moved to a hospital room in the next few days.

5000 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса