Живот за Мариян Life for Marian

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1520 Дарители
63852.74 EUR дарени от 90000 EUR
Организатор
Кристина Кънчева
Бенефициент
Мариян Ивов Давидов
Крайна дата
Край след 11 дни
Налична сума
13782.51 EUR
Кристина Кънчева организира кампания за Мариян Ивов Давидов
Край след 11 дни
Налична сума
13782.51 EUR

СПЕШНО ПОМОГНЕТЕ HELP ME OUT IN A HURRY

17-ти юни 2024

Здравейте, след като пристигна в болницата на Мариян са направени няколко образни изследвания и от ядрено- магнитния резонанс на главата се установиха две лезии, едната доста голяма. Той е отпуснат, с постоянно главоболие, унесен и не се чувства никак добре. Днес назначиха биопсия на мозъка. От изследванията се оказа, че заболяването е увредило и бъбреците, затова сега това също ще се лекува с приоритет. Очакваме резултатите.

Hello, after arriving at the hospital Marian had several imaging studies done and the MRI of her head showed two lesions, one quite large. He is flaccid, with a constant headache, carried away and not feeling well at all. Today they ordered a brain biopsy. From investigations it appears that the disease has also damaged the kidneys, so this will now also be treated as a priority. We are awaiting the results.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.