ЖИВОТ за Марти A LIVING for Martha

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

ЖИВОТ за Марти A LIVING for Martha

3464 Дарители
98778.48 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Микаела Христова
Бенефициент
Мартин Мирославов Христов
Крайна дата
Край след 101 дни
Налична сума
17440.77 EUR
Микаела Христова организира кампания за Мартин Мирославов Христов
Край след 101 дни
Налична сума
17440.77 EUR

Здравейте, мили хора!

Бебе Марти няма време и търсим спасението във вашите сърца!

На 09.10.2023г. той трябва да навърши една годинка, а вместо да има празненство, тази година трябва да пътува спешно за Турция. Историята започва преди два месеца, когато започна да повръща без видима причина. В последствие започна да става нестабилен и да не може да си стъпва на крачетата. Детето ни, което беше жизнено и весело, се превърна в друго дете. Не беше същото. Вече не си държеше главичката стабилно и не стъпваше на крачетата си. При преглед, личният лекар напипа подуване на фонтанелата и директно ни изпрати в УМБАЛ Пирогов. Още същата вечер му направиха скенер и установиха, че има хидроцефалия.

Миг по-късно чухме и най-тежките думи за един родител, а именно "Детето ви има тумор на малкия мозък, който е с размер 4 см и трябва спешно да се оперира".

Въпреки шока, веднага започнахме да търсим варианти за направата на операция. Открихме надежда в лечебно заведение в Турция, но за съжаление сумата, която трябва да бъде заплатена в най-кратък срок, е непосилна за нас.

До два дни трябва да заминем, но не губим вяра, че нашето ангелче ще живее.

Не губим вяра, че с вашата подкрепа, ще се пребори с коварното заболяване и ще празнува следващия си рожден ден, а здравето ще бъде най-големият му подарък!

Hello, dear people!

Baby Marty is running out of time and we are looking for salvation in your hearts!

On 09.10.2023 he should turn one year old, and instead of having a party this year he has to travel urgently to Turkey. The story starts two months ago when he started vomiting for no apparent reason. Subsequently he started to become unsteady and unable to stand on his own two feet. Our child, who was lively and cheerful, turned into another child. He was not the same. He was no longer holding his little head steady or stepping on his toes. Upon examination, the personal physician noticed swelling of the fontanelle and sent us directly to Pirogov University Hospital. That same evening they did a scan and found that he had hydrocephalus.

Moments later, we heard the worst words for a parent, namely "Your child has a tumor on the cerebellum that is 4 cm in size and needs to be operated urgently".

Despite the shock, we immediately started looking for options to do the surgery. We found hope in a medical facility in Turkey, but unfortunately the amount that needs to be paid as soon as possible is unaffordable for us.

We have to leave in two days, but we do not lose faith that our angel will live.

We do not lose faith that with your support, he will fight the insidious disease and celebrate his next birthday, and health will be his greatest gift!

Виж още
Новини
2-ри юли 2024
Микаела Христова организира кампания за Мартин Мирославов Христов
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, това е проформата за настаняването този месец. Hi, this is the proforma for this month's accommodation.
2016 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
29-ти май 2024
Микаела Христова организира кампания за Мартин Мирославов Христов
Одобрено изплащане Approved repayment
Проформа за настаняване. Accommodation proforma.
3951.36 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
7-ми май 2024
Микаела Христова организира кампания за Мартин Мирославов Христов
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Здравейте, това е фактурата за настаняването в квартирата за следващия месец. Hello, this is the invoice for the accommodation for the next month.
3951.36 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.