Дарители по кампания - ЖИВОТ за Марти


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 1 седмица
19.17 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
101.87 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
24.07 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
4.13 лв. преди 3 седмици
95 лв. преди 1 месец
87.95 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
196.35 лв. преди 2 месеца
14.25 лв. преди 2 месеца
40.85 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
28.5 лв. преди 2 месеца
107.85 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
24.11 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
53.67 лв. преди 3 месеца
58.57 лв. преди 3 месеца
48.84 лв. преди 3 месеца
53.67 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
399 лв. преди 3 месеца
78.12 лв. преди 3 месеца
171 лв. преди 3 месеца
108.83 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
46.75 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
492 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
114 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
28.91 лв. преди 4 месеца
77.4 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
47.47 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
8.36 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
98.18 лв. преди 4 месеца
831.25 лв. преди 4 месеца
38.9 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
4.19 лв. преди 4 месеца
1897.06 лв. преди 4 месеца
196.98 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
47.95 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
48.16 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.14 лв. преди 4 месеца
25.14 лв. преди 4 месеца
218.5 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
21.17 лв. преди 4 месеца
29.09 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
4.37 лв. преди 4 месеца
1022.2 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
6.39 лв. преди 4 месеца
5.4 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
38.81 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
33.97 лв. преди 4 месеца
9.38 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
1346.15 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.32 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
18.85 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
787.5 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
38.44 лв. преди 4 месеца
28.94 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
24.12 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
18.85 лв. преди 4 месеца
196.05 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
9.2 лв. преди 4 месеца
18442.43 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
8.95 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
Shape