Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 29458.8 лв. Транзакционна такса: 49.4 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте! Издадоха ни проформа и за предстоящото лечение в друг клон на болницата, където ще правят вливанията на химиотерапията. Портът, който заплатихме, не е сложен все още, тъй като Марти е с лека инфекция и температура, но предстои да го сложат и да започнем с лечението възможно най-скоро.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели