Дарители по кампания - Живот за Меги


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

102.85 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
9.31 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
22.1 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
14.26 лв. преди 4 месеца
497.75 лв. преди 5 месеца
105.88 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
43.37 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
196.38 лв. преди 6 месеца
18.82 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
19.17 лв. преди 6 месеца
294.55 лв. преди 6 месеца
47.5 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
251.28 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 7 месеца
18.21 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
99.97 лв. преди 7 месеца
97.98 лв. преди 7 месеца
196.5 лв. преди 7 месеца
73.37 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
28.98 лв. преди 7 месеца
97.77 лв. преди 7 месеца
48.05 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
9.07 лв. преди 7 месеца
196.5 лв. преди 7 месеца
29.05 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
29.03 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
24.2 лв. преди 7 месеца
180.5 лв. преди 7 месеца
29 лв. преди 7 месеца
102.85 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
105.88 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
77.55 лв. преди 7 месеца
48.56 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
196.5 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
47.87 лв. преди 7 месеца
18.87 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
48.64 лв. преди 7 месеца
196.35 лв. преди 7 месеца
195.6 лв. преди 7 месеца
97.85 лв. преди 7 месеца
28.87 лв. преди 7 месеца
96.8 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
196.05 лв. преди 7 месеца
77.31 лв. преди 7 месеца
196.35 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
48.64 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
196.35 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
98.3 лв. преди 7 месеца
29 лв. преди 7 месеца
19.12 лв. преди 7 месеца
97.77 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
Shape