Живот за Меги Life for Maggie

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
98 Дарители
3456.14 EUR дарени от 76694 EUR
Организатор
Добромир Игнатов
Бенефициент
Миглена Маринова Игнатова
Крайна дата
Край след 41 дни
Налична сума
112.21 EUR
Добромир Игнатов организира кампания за Миглена Маринова Игнатова
Край след 41 дни
Налична сума
112.21 EUR

Лечение Меги 13.09.23г Treatment of Maggie 13.09.23

13-ти септември 2023

Здравейте,
В началото на седмицата направихме нови изследвания ,  които съм качил в галерията. Резултатите към момента са добри образуванията са намалели почти наполовина за три цикъла химия. В момента правим първо вливане на четвърти цикъл. След като направим първоначално планираните 6 ще се направят изследвания за да се реши как ще продължи лечението. Искрено благодарим за подкрепата.

Hello,
At the beginning of the week we did new research , which I have uploaded in the gallery. The results so far are good the growths have almost halved in three cycles of chemo. We are currently doing the first infusion of the fourth cycle. After we do the originally planned 6 we will do tests to decide how treatment will proceed. We sincerely thank you for your support.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.