Живот за Мишо Life for Michaud

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Живот за Мишо Life for Michaud

6073 Дарители
284873.81 EUR дарени от 460163 EUR
Бенефициент
Михаил Илиянов Маринов
Крайна дата
Край след 41 дни
Налична сума
89470.18 EUR
Росица Младенова Иванова организира кампания за Михаил Илиянов Маринов
Край след 41 дни
Налична сума
89470.18 EUR

"Михаил е едва на 8 години с огромно желание за живот! Той е слънцето на мама и тати и пример за всички човеци! Сияе от доброта и чистота с малката си "огромна" душа! Михаил обича да ходи на училище и най-вече своя учител и математиката. От малък му се налага да носи очила и да посещава логопед заради затруднения с говора. Подигравките на палавите деца в училище покорява  с лекота тъй като успява да зарази и зареди всеки с любов и доброта. Това е момчето, което ако види просяк на улицата винаги ще пита мама да му поднесе монета. На баби които трудно се изправят, той винаги подава ръка.

На 13-ти март започва един кошмар за всички ни!

Михаил не може да движи лявата си ръка и няма усет. Същото се случва и с левият му крак. След консултация с невролог е приет в детско отделение в Плевен, за множество изследвания и ЯМР. Докторите там не могат да помогнат за неговия казус, тъй като се съмняват в най-лошото. Михаил е транспортиран по спешност в София в болница УМБАЛ Св. Иван Рилски и отново го подлагат на ЯМР и назначават спешна операция.

Открити са няколко тумора в мозъка, както и най-коварния стволов тумор.

На 23.03.2023 Мишон влиза за първа операция (биопсия от стволовия тумор) и същевременно биват изрязани мозъчни кости и имплантирана титаниева мрежа за декомпренсация.На 04.04.2023 се осъществи втора операция за поставяне на клапа. Още не знаем какво предстои със сигурност и колко ще стоим в болницата. Лъче и Химио терапия след зарастване на раните. За сега лекарите казват, че се отнася за генетична неврофиброматоза

"Michael is only 8 years old with a huge desire for life! He is the sunshine of mom and dad and an example for all men! He shines with kindness and purity with his little "huge" soul! Michael loves going to school and especially his teacher and math. Since he was little he had to wear glasses and visit a speech therapist because of speech difficulties. He conquers the teasing of the naughty children at school with ease as he manages to infect and energize everyone with love and kindness. This is the boy who, if he sees a beggar on the street, will always ask his mum to give him a coin. He always lends a helping hand to grandmothers who have a hard time standing up.

On the 13th of March a nightmare begins for all of us!

Michael can't move his left arm and has no sense of smell. The same happens with his left leg. After a consultation with a neurologist, he was admitted to the children's ward in Pleven, for multiple tests and an MRI. The doctors there cannot help his case as they doubt the worst. Mikhail was transported urgently to Sofia to St. Ivan Rilski and again underwent an MRI and an emergency operation was ordered.

Several brain tumors were found, as well as the most insidious stem cell tumor.

On 23.03.2023 Michon went in for the first operation (biopsy of the stem tumour) and at the same time brain bones were cut out and titanium mesh implanted for decompression.On 04.04.2023 a second operation took place to insert a flap. We don't know yet what is coming for sure and how long we will stay in the hospital. Radiation and Chemo therapy after the wounds heal. For now the doctors say it is genetic neurofibromatosis

Виж още
Новини
20-ти май 2024
Росица Младенова Иванова организира кампания за Михаил Илиянов Маринов
Борбата продължава!!! The fight continues!!!
Никоя майка не иска да вижда детето си в депресия, но напоследък тя се е пропила в него! Безсилието, споменът от седемте операции в рамките на една го... No mother wants to see her child depressed, but lately she has been soaking it in! The frustration, the memory of seven surgeries in one year! His dre...
 
27-ми март 2024
Росица Младенова Иванова организира кампания за Михаил Илиянов Маринов
❤️MИШО❤️ ❤️MИШО❤️
❗ЗДРАВЕЙТЕ МИЛИ ХОРА❗ Обръщаме се към Вас да споделим последните събития около МИШО❗ Последната операция на която се подложи, изискваше отстраняване... ❗HELLO DEAR PEOPLE❗ We are reaching out to you to share the latest developments around MISO❗ The last surgery he underwent required the removal of a...
 
27-ми февруари 2024
Росица Младенова Иванова организира кампания за Михаил Илиянов Маринов
Одобрено изплащане Approved repayment
Плащане на фактура за ГАМАНОЖ РАДИОТЕРАПИЯ Invoice payment for GAMANOJ RADIOTHERAPY
41438.81 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.