Живот за Мишо Life for Michaud

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6056 Дарители
283762.06 EUR дарени от 460163 EUR
Бенефициент
Михаил Илиянов Маринов
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
88358.43 EUR
Росица Младенова Иванова организира кампания за Михаил Илиянов Маринов
Край след 70 дни
Налична сума
88358.43 EUR

Благодарим ,прекрасни хора с големи души и сърца,но кампанията продължава! 04.10.23г Thank you, wonderful people with big hearts and souls, but the campaign continues!

4-ти октомври 2023

Мишон ,е добре,но борбата ни ще продължи години.....🙏🙏🙏♥️

Дължим още пари на болницата в която трябва да се върнем в края на месеца,за пълни изследвания,да установят  развитието на другите ,тумори.

Предстои силна рехабилитация,за да може да си стъпе на краката,защото сега краката и ръцете  трябва да контролират мозъка.

Да гледаш детето си 7 месеца как се бори за живота си е  най- трудната битка ,която живота може да ти поднесе!

7 месеца живот в болници,7 месеца ад и страх всеки ден.И една диагноза има 2 месеца живот най много,нещо което никоя майка не може да повярва.

Днес, благодаря на всички и никога няма да спра да благодаря,на всички познати и непознати хора с огромни души,вие ми спасихте детето...без вас нищо от това нямаше да се осъществи!🙏🙏🙏🙏♥️

Но борбата ни продължава!И молим отново за помощ ,за да продължи лечението на детето ми!Защото Мишон заслужава да се усмихва отново!

Michonne , is fine,but our fight will last for years.....🙏🙏🙏♥️

We owe more money to the hospital we have to go back to at the end of the month,for full tests,to establish the progress of the other ,tumours.

There is going to be a strong rehabilitation,so he can get back on his feet,because now the legs and arms have to control the brain.

Watching your child fight for his life for 7 months is the hardest battle life can give you!

7 months of life in hospitals,7 months of hell and fear everyday.And one diagnosis has 2 months to live at most,something no mother can believe.

Today,I thank everyone and will never stop thanking,all the people I know and strangers with huge souls,you saved my child...without you none of this would have happened!🙏🙏🙏🙏♥️

But our fight goes on!And we ask for your help again to continue my child's treatment!Because Michonne deserves to smile again!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.