Живот за Мишо Life for Michaud

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6073 Дарители
284873.81 EUR дарени от 460163 EUR
Бенефициент
Михаил Илиянов Маринов
Крайна дата
Край след 41 дни
Налична сума
89470.18 EUR
Росица Младенова Иванова организира кампания за Михаил Илиянов Маринов
Край след 41 дни
Налична сума
89470.18 EUR

Благодарим,на всички Хора със сърца ,който ни накарахте да вярваме ,че нищо ,че 8 г се справяме сами и се усмихваме,един непознат човек може да ти помогне повече от всеки друг!♥️ 18.08.23г Thank you all People with hearts who made us believe that nothing that 8 years we are doing alone and smiling, a stranger can help you more than anyone else!♥️ 18.08.23g

18-ти август 2023

Здравейте,казвам се Михаил,на 9 г от гр.Плевен,може би повечето от вас вече ме познават.Страдам от генетично заболяване,множествено тумори в главата и по гръбначния стълб.Имам за 5 месеца 5 операции.Казват, че  моето заболяване се лекува само с операции,защото няма лекарство за мен,но аз вече се изморих от тях!

Изгубих 10 дена защото след операция на ствола не можех да дишам ,след като бях интубиран,след това получих инфекция и пак операция,още 15 дена с температура ,която няма сваляне,още не мога да си държа врата сам....още не мога да стоя седнал.Вчера направих първите си стъпки ,но крака ми трепери,ръката не мога да я движа.Може би ще трябва време,надявам се да проходя отново .

Всеки ден плача,8 г се справяме с мама сами,тя ме научи да играя футбол,тя ми даваше сили,тя ме подкрепяше ,когато ми се плаче.Всеки ден плача ,искам си стария живот,искам да ходя на училище,искам да тичам искам да имам детство.Искам аз и мама да не плачем вече искам да сме отново щастливи!А без вас няма да можем да продължаваме да си плащаме лечението ,тук в болницата в Италия.

Благодарим на всички ,който ме подкрепяте ,благодарим че сте до нас ,имам една мечта отново да съм дете и да се усмихвам с мама!

Hello,my name is Michael,9 years old from Pleven,maybe most of you already know me.I suffer from a genetic disease,multiple tumors in the head and spine.I have 5 surgeries in 5 months.They say that my disease is treated only with surgery,because there is no cure for me,but I am already tired of them!

I lost 10 days because after the trunk surgery I couldn't breathe ,after I was intubated,then I got an infection and again surgery,another 15 days with fever ,which won't go down,still can't hold my neck by myself....still can't stand sitting down.Yesterday I took my first steps ,but my leg is shaking,my arm can't move it.Maybe I will need time,hopefully I will pass again .

Every day I cry,8 yrs we manage with mom alone,she taught me how to play football,she gave me strength,she supported me when I feel like crying.Every day I cry,I want my old life,I want to go to school,I want to run I want to have a childhood.I want me and mom not to cry anymore I want us to be happy again .And without you we can not continue to pay for our treatment,here in the hospital in Italy.

Thank you all who support me, thank you for being there for us, I have a dream to be a child again and smile with my mom!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.