Живот за Мишо Life for Michaud

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6056 Дарители
283762.06 EUR дарени от 460163 EUR
Бенефициент
Михаил Илиянов Маринов
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
88358.43 EUR
Росица Младенова Иванова организира кампания за Михаил Илиянов Маринов
Край след 70 дни
Налична сума
88358.43 EUR

Новини News

14-ти юли 2023

Здравейте на всички АНГЕЛИ! Първо искам да благодарим на всички които дариха надежда на Мишон. 
Наложи се по спешност да се оперира стволовия тумор около който се беше образувала прогресивна киста. Единствения лекар който се съгласи на това е Италианец, на който думите бяха " АКО НЕ СЕ НАПРАВИ СЕГА ОСТАВАТ НАЙ МНОГО ДВА МЕСЕЦА ЖИВОТ". Знаете че тези думи са повече от коварни за ушите на родителите. 
В България не дадоха шанс за премахване на този тумор. Оставиха ни само и единствено с молитви.
Е скъпи приятели Мишон премина през тази операция и ТУМОРА СЪС КИСТАТА Е ПРЕМАХНАТ ЦЯЛОСТНО!
Поради поставена клапа за хидроцефалия ( в България) която се е инфектирала, операцията е била изключително трудна за Италианския хирург.
Надяваме се на бързо възтановяване, но ще се наложи друга операция за поставяне на нова клапа другата седмица.
Истината е че тук в Италия лекарите дават големи надежди на Мишо, но ще трябва да премине през още операции в бъдеще. 
Останалите средства в кампания няма да стигнат за покриване на всички разходи, тъй като до тук беше заплатена само операцията, без цялостния престой. Очертават се още една операция и поне две дълги седмици с надежда за по бързо възтановяване.
За пореден път имаме нужда от вас, мили хора, да подкрепите тази кампания.
Михаил е силен и очаква съвсем скоро да се върне на училищния чин и да учи своята любима математика, благодарение на Вас!
Ние благодарим от сърце и желаем здраве на всички Ви!

Hello to all ANGELS! First I want to thank everyone who gave Michonne hope.
He had to have emergency surgery on the stem cell tumor around which a progressive cyst had formed. The only doctor who agreed to this was an Italian whose words were " IF IT IS NOT DONE NOW YOU HAVE AT MOST TWO MONTHS TO LIVE". You know those words are more than treacherous to parents' ears.
In Bulgaria they did not give a chance to remove this tumor. We were left with prayers and prayers only.
Well dear friends Michonne has gone through this surgery and the tumor WITH the bite is REMOVED COMPLETELY!
Due to a hydrocephalus valve ( in Bulgaria) being inserted which became infected, the surgery was extremely difficult for the Italian surgeon.
We are hoping for a quick recovery, but will need another surgery to put in a new valve next week.
The truth is that the doctors here in Italy have high hopes for Michaud, but he will have to go through more surgeries in the future.
The remaining funds in the campaign will not be enough to cover all the costs, as only the surgery has been paid for so far, without the complete stay. Another surgery and at least two more long weeks are in the offing with hopes for a quicker recovery.
Once again we need you, dear people, to support this campaign.
Michael is strong and looking forward to returning to school and learning his beloved math very soon, thanks to you!
We thank you from the bottom of our hearts and wish you all the best!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.