Живот за Мишо Life for Michaud

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6056 Дарители
283762.06 EUR дарени от 460163 EUR
Бенефициент
Михаил Илиянов Маринов
Крайна дата
Край след 71 дни
Налична сума
88358.43 EUR
Росица Младенова Иванова организира кампания за Михаил Илиянов Маринов
Край след 71 дни
Налична сума
88358.43 EUR

🙏🙏 ПОДКРЕПА ЗА МИШО🙏🙏01.08.2023г 🙏🙏 SUPPORT FOR MISO🙏🙏01.08.2023g

31-ви юли 2023

Скъпи Дарители, МИХАИЛ  е борбен и не се предава! Грижите за него тук са невероятни!! Спешно се нубдае от комплексна рехабилитация за да успее отново да стъпи на краката си  и запопне да движи крайниците си! Процесът е дълъг и труден, но ние не губим надежда! Ежедневно е посещаван от физиотерапефт, който дава всичко от себе си. Имаме нужда от вас за да продължим адекватно лечение тук в Италия 🙏🙏  Към момента наличната сума по сметката на Михаил е 8000. Току що получихме нова фактура от болницата на стойност 54780 евро. Сумата е изчислена до дата 27. 07. 2023 г. И включва всички до момента направени  изследвания, престой, лекаратва и тн. Срокът за плащане е 3 дневен, затова ви молим от сърце да подкрепите Мишон в този тежък възстановителен процес. Ако не успеем  да съберем средствата, ще се наложи да  прекратим възстановяването  и да се върнем в България!

Благодарим от сърце  на всички отзовали се!!! 🙏🙏

Dear Donors, MICHAEL is a fighter and does not give up! The care for him here is amazing!! He urgently needs complex rehabilitation to be able to stand on his feet again and start moving his limbs! The process is long and difficult, but we do not lose hope! He is seen daily by a physiotherapist who gives his all. We need you in order to continue adequate treatment here in Italy 🙏🙏 At the moment the amount available in Michael's account is 8000. We have just received a new invoice from the hospital for 54780 euros. The amount is calculated up to date 27. 07. 2023 г. And it includes all the tests done so far, the stay, the doctor's fees, etc. The payment deadline is 3 days, so we ask you from the bottom of our hearts to support Michonne in this difficult recovery process. If we cannot raise the funds, we will have to end the recovery and return to Bulgaria!

Thank you from the bottom of our hearts to everyone who responded!!! 🙏🙏

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.