Живот за Мишо Life for Michaud

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6074 Дарители
284922.41 EUR дарени от 460163 EUR
Бенефициент
Михаил Илиянов Маринов
Крайна дата
Край след 38 дни
Налична сума
89518.78 EUR
Росица Младенова Иванова организира кампания за Михаил Илиянов Маринов
Край след 38 дни
Налична сума
89518.78 EUR

Спешно 🙏🙏🙏отново молим за помощ!!! Hastily 🙏🙏🙏🙏relatively praying for help!!!

9-ти септември 2023

Скъпи дарители, добрите новини бяха за кратко.

Михаил се раздвижваше добре, но поддържа постоянна температура от няколко седмици! Лекарите направиха множество изследвания, както и ЯМР, което показва увеличаване на хидроцефалия в главата и остър разтеж на вентрикуларния тумор. Наложена е СПЕШНА ПОРЕДНА ОПЕРАЦИЯ за отстраняване на тумора. Със сълзи приемаме и тези новини...Не се отказваме и ще се борим до край за да спасим живота на този малък, ГОЛЯМ ГЕРОЙ!

Днес Мишо очакваше лекарите да кажат, че ще го изпишат и ще може да се прибере при близките си. Всички ние се надявахме... Прогнозите за нашето прибиране остават далечни!  

Михаил е боец, вече говори английски с всички лекари, но се чувства отпаднал и търпението му е изчерпано. Желае неговото "в къщи" и най вече да се чувства добре. 

Тук е момента да благодарим за вашата безкрайна подкрепа, защото без вас нямаше да има живото спасяващи операции. Благодарение на вас стигнахме до тук и отново се налага, с ръка на сърце да поискаме вашата подкрепа🙏

Без тази помощ сме обречени да се приберем в България и операцията няма да се осъществи. Вие, мили хора сте нашата надежда за да продължим да се борим!

Dear donors, the good news was short lived.

Mikhail was doing well, but has maintained a constant fever for a few weeks! The doctors did multiple tests as well as an MRI which showed an increase in hydrocephalus in his head and an acute extension of the ventricular tumor. EMERGENCY SURGERY was ordered to remove the tumor. It is with tears that we accept this news...We are not giving up and will fight to the end to save the life of this little, BIG HERO!

Today Michaud was waiting for the doctors to say that he will be discharged and he can go home to his family. We were all hoping... The prognosis for our return remains distant!

Mikhail is a fighter, he now speaks English with all the doctors, but he is feeling run down and his patience is wearing thin. He wants his "home" and most of all to feel well.

This is the time to thank you for your endless support because without you there would be no life saving surgeries. Thanks to you, we have gotten this far, and once again we have to, hand on heart, ask for your support🙏

Without this help we are doomed to go home to Bulgaria and the surgery will not happen. You dear people are our hope to keep fighting!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.