Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 2485.75 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте, хора! Още не мога да повярвам каква огромна подкрепа ми указвате… чета всяко послание, което оставяте в секция Дарители! Изисквам плащане за консултация със специалист в Израел, тъй като не може да се точна цена само с документално оглеждане на случая ми, а както знаете в Израел е изключително скъпо лечението и трябва да сме подготвени. Моля Ви, не спирайте да ме подкрепяте, защото имаме да извървим още път заедно. Бъдете здрави! ❤️

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели