Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 11878.47 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте, дарители! Тази проформа фактура е за извършване на генетични анализи на тумора, за да бъде установена причината за мутацията на моите клетки, това което е довело до образуване на ракови клетки в моя организъм. Изследванията ще бъдат направени в единствена в света щатска лаборатория, която прави подобен тип анализи на гените!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели