Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 2744 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Скъпи дарители, Благодарение на вашата подкрепа с тази фактура успяхме да заплатим 5 Д скенера и кръвните изследвания преди първата терапията, която е днес 06.10.22г. Професора желаеше да бъде направен скенер, за да се оцени заболяването на какъв етап е в момента. Благодаря от сърце на всички! Без вашата подкрепа няма как да се справя.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели