Дарители по кампания - Живот за Николета


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.81 лв. преди 4 дни
19.18 лв. преди 6 дни
97.92 лв. преди 1 седмица
23.87 лв. преди 2 седмици
19.25 лв. преди 1 месец
38.81 лв. преди 1 месец
1969.5 лв. преди 1 месец
68.29 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 2 месеца
47.95 лв. преди 2 месеца
76 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
99.97 лв. преди 2 месеца
193 лв. преди 2 месеца
323 лв. преди 2 месеца
235.9 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
39.88 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
2299.95 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
47.55 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
14.24 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
28.67 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
196.5 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.6 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
196.35 лв. преди 2 месеца
295 лв. преди 2 месеца
28.5 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
142.5 лв. преди 2 месеца
6415 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
9.37 лв. преди 2 месеца
147.14 лв. преди 2 месеца
3.43 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
43.72 лв. преди 2 месеца
28.59 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
64.51 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
13.26 лв. преди 2 месеца
10.33 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
246.5 лв. преди 2 месеца
24.09 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
96.25 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
294.77 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
196.35 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
16606.03 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
42.75 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
245.56 лв. преди 3 месеца
190 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
636.03 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
492 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
2537.76 лв. преди 3 месеца
122.53 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
47.5 лв. преди 3 месеца
Shape