Дарители по кампания - Живот за Павлина


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.37 лв. преди 3 седмици
58.6 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
105.88 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
52.4 лв. преди 4 месеца
196.5 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
68.4 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
997.5 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
24.11 лв. преди 5 месеца
47.4 лв. преди 5 месеца
950 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
1.47 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
22.15 лв. преди 5 месеца
261.25 лв. преди 6 месеца
38.44 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
19.12 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
14.24 лв. преди 6 месеца
38.9 лв. преди 6 месеца
19.14 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
97.85 лв. преди 6 месеца
38.9 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
48.25 лв. преди 6 месеца
9.25 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
97.97 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
19.17 лв. преди 6 месеца
97.92 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
492 лв. преди 6 месеца
14.24 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
24.12 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
426.55 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
29 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
487.81 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
2759.75 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
141.34 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
147.25 лв. преди 6 месеца
48.56 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
166.57 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
96.75 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
492 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.12 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
14.27 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
48.16 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
38.35 лв. преди 6 месеца
58.6 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
27.93 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
48.21 лв. преди 6 месеца
18.87 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
38.9 лв. преди 6 месеца
4.41 лв. преди 6 месеца
18.97 лв. преди 6 месеца
97.77 лв. преди 6 месеца
102.77 лв. преди 6 месеца
99.82 лв. преди 6 месеца
294.7 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
98.3 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
46.83 лв. преди 6 месеца
18.82 лв. преди 6 месеца
88.3 лв. преди 6 месеца
18.78 лв. преди 6 месеца
28.52 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
48.05 лв. преди 6 месеца
18.78 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
Shape