Живот за Рая Living for Heaven

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Живот за Рая Living for Heaven

952 Дарители
1861.61 EUR дарени от 71581 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Рая Праскова
Бенефициент
Рая Емилова Праскова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Рая Праскова организира кампания за Рая Емилова Праскова
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте, скъпи дарители!

За съжаление трябва да напиша тези редове. Казвам се Рая и съм от град София. Омъжена съм и имам две прекрасни дечица на 15 -Мелани и на 28 - Ерик.

В края на месец юни бяхме на море и по краката ми се появиха странни синини. Веднага направих изследвания в МВР болница и там се осъмниха за левкемия и ме изпратиха ро спешност в Хематологията в гр. София. Приеха ме, направиха ПКК, изследване на костен мозък и потвърдиха диагнозата: ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ

Бяхме съкрушени! За един момент живота ни се преобърна.

След много сълзи реших да не се предавам и да водя най-голямата битка с тази коварна болест. Започнах лечение, първоначално имах анемия, след което започна денонощно вливане на антибиотици и соли. След това преминах първия етап на химиотерапия от общо седем. За съжаление в болницата развих бронхопневмония. Какви ли не антибиотици ми вливаха, както и плазма и кръв. Направиха изследвания на кръвните ми роднини(децата ми и брат ми). За щастие брат ми има пълна съвместимост 10/10. Сред като показателите ми се повишат и влезна в ремидия единствения начин да се излекувам и да продължа живота си е чрез трансплантация на костен мозък. Проучих възможностите за лечение в Турция и имам няколко проформа-фактури, които варират от 70 000 евро до 180 000 евро. Но тъй като имам донор съм получила оферта от болницата в Гази Осман паша.

Моля Ви от сърце да ми помогнете и да имам надежда, че ще мога да си отгледам детенцето. Тя е пълна отличничка. Има нужда от мен като всяко дете. Искам да се излекувам и да бъда до любимите ми хора. Да мога да работя, спортувам и да се радвам на живота!

Благодаря на всеки, който ще ми помогне!

Hello, dear donors!

Unfortunately I have to write these lines. My name is Raya and I am from Sofia. I am married and I have two beautiful children - Melanie, 15, and Eric, 28.

At the end of June we were at the seaside and strange bruises appeared on my legs. Immediately I had tests at the MIA hospital and there they were convinced of leukemia and sent me ro emergency to the Hematology in the town of. I was taken to Hematology in Sofia. They admitted me, did a PKC, bone marrow examination and confirmed the diagnosis.

We were devastated! For a moment our lives were turned upside down.

After many tears, I decided not to give up and fight the biggest battle with this insidious disease. I started treatment, initially I had anemia, then began a round the clock infusion of antibiotics and salts. I then underwent the first stage of chemotherapy out of seven. Unfortunately in hospital I developed bronchopneumonia. All sorts of antibiotics were infused into me, as well as plasma and blood. They did blood tests on my relatives(my children and my brother). Luckily my brother has a full 10/10 compatibility. Among as my vitals rise and I go into remission the only way I can heal and move on with my life is through a bone marrow transplant. I have researched treatment options in Turkey and have several proforma invoices that range from 70,000 euros to 180,000 euros. But since I have a donor I have received an offer from Gazi Osman Pasha Hospital.

I ask you from the bottom of my heart to help me and have hope that I will be able to raise my child. She is a complete winner. She needs me like every child. I want to heal and be around my loved ones. To be able to work, play sports and enjoy life!

Thank you to everyone who will help me!

Виж още
Новини
10-ти януари 2024
Рая Праскова организира кампания за Рая Емилова Праскова
Трансфер на средства към фонда за лечние на деца в чужбина Transfer of funds to the fund for the treatment of children abroad
Дарение на средства към Фонда за лечение на деца в чужбина. Прехвърлена сума: 247лв. Donation to the Fund for the Treatment of Children Abroad. Amount transferred.
 
22-ри ноември 2023
Рая Праскова организира кампания за Рая Емилова Праскова
Трансфер на средства към фонда за лечние на деца в чужбина Transfer of funds to the fund for the treatment of children abroad
Дарение на средства към Фонда за лечение на деца в чужбина. Прехвърлена сума: 342лв. Donation to the Fund for the Treatment of Children Abroad. Amount transferred.
 
12-ти октомври 2023
Рая Праскова организира кампания за Рая Емилова Праскова
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Живот за Рая към кампания Да помогнем на Веси да победи рака!. Прехвърлена сума: 4344.55лв. Donation of funds from the Life for Heaven campaign to the Let's help Vessie beat cancer! campaign. Amount transferred.
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.