Живот за Стели Life for Stella

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Живот за Стели Life for Stella

100 Дарители
1974.89 EUR дарени от 40903 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Стилияна Вълчева Ганчева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Мариела Галинова Даскалова организира кампания за Стилияна Вълчева Ганчева
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте!

Добри хора, МАМА Стели е на 49г.

Майка и баба на 3-годишно слънчево момченце.

Преди 2 години беше оперирана с карцином на яйчниците без последваща терапия. През това време на всеки 3 месеца посещаваше онко комисия.Предвид заболяването през този период нито веднъж не беше назначен РЕТ скенер. До момента, в който не откриха нещо съмнително на черния дроб при преглед с ехограф.

Новата ни диагноза е РАК НА ГЪРДАТА С МЕТАСТАЗИ В ЧЕРНИЯ ДРОБ И КОСТИ

Сега има нужда от скъпо струваща химиотерапия в Турция. Броят на вливките засега  не е известен, поради наяснота в развитието на заболяването, но цената на всяка една е 5 000 евро. Сума, непоносилна за нашето семейство. Затова ви молим за вашата помощ! Вярваме, че заедно ще се справим!

Моля Ви, помогнете на майка ми да живее!

Hello!

Good people, MOM Stella is 49 years old.

Mother and grandmother of a 3 year old sunny boy.

She had surgery 2 years ago for ovarian cancer with no follow up. During this time she attended the oncology committee every 3 months.Given the disease, no PET scan was ever ordered during this period. Until they found something suspicious on the liver on ultrasound examination.

Our new diagnosis is BACK CANCER WITH METASTASIS IN THE BONES AND LIVER.

He now needs expensive chemotherapy in Turkey. The number of infusions is not known at this time due to awareness in the progression of the disease, but the cost of each one is 5,000 euros. An amount unbearable for our family. So we ask for your help! We believe that together we will cope!

Please help my mother to live!

Виж още
Новини
25-ти януари 2024
Мариела Галинова Даскалова организира кампания за Стилияна Вълчева Ганчева
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Живот за Стели към кампания Да дарим живот на Ачо!. Прехвърлена сума: 9.08лв. Donation of funds from the Life for Stella campaign to the campaign Let's give life to Acho!. Amount transferred.
 
17-ти юни 2023
Мариела Галинова Даскалова организира кампания за Стилияна Вълчева Ганчева
Одобрено изплащане Approved repayment
Недостига сумата да се припоктие фактурата за проведената химиотерапия на 8ми Юни. There is not enough money to cover the invoice for the chemotherapy on 8th June.
487.22 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
7-ми юни 2023
Мариела Галинова Даскалова организира кампания за Стилияна Вълчева Ганчева
Одобрено изплащане Approved repayment
На 8ми Юни имаме назначена химиотерапия. On June 8th we have an appointment for chemotherapy.
3372.93 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.