Дарители по кампания - Ключ за надежда за Максим


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

97.03 лв. преди 1 месец
38.81 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
9.37 лв. преди 2 месеца
33.95 лв. преди 2 месеца
8.36 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
19.11 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
11.27 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
10.05 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
3447 лв. преди 2 месеца
3447 лв. преди 2 месеца
38.44 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
0.48 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
23.84 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
4.44 лв. преди 2 месеца
9.31 лв. преди 2 месеца
12.25 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
5.18 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
97.03 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
48.19 лв. преди 2 месеца
5.41 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
33.95 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
28.71 лв. преди 2 месеца
37.55 лв. преди 2 месеца
95.84 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
97.98 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
48.81 лв. преди 3 месеца
29.1 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
43.82 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
77.55 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
10.31 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
78.54 лв. преди 3 месеца
47.12 лв. преди 3 месеца
19.12 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
48.9 лв. преди 3 месеца
2537.76 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
292 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
38.9 лв. преди 4 месеца
24.12 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
38.38 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 5 месеца
38.84 лв. преди 5 месеца
14.23 лв. преди 5 месеца
196.5 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
196.5 лв. преди 5 месеца
48.25 лв. преди 6 месеца
29.03 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
97.85 лв. преди 6 месеца
490 лв. преди 6 месеца
9.25 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
97.92 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
Shape