Ключ за надежда за Максим Key to hope for Maxim

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
262 Дарители
10298.42 EUR дарени от 51129 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Максим Стефанов Станчев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Максим Стефанов Станчев организира кампания за Максим Стефанов Станчев
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

12-ти декември 2023
С голяма признателност и топлота към всички дарители, приятели, познати и непознати, обявявам кампанията за събиране на средства в подкрепа на моята терапия, за успешно закрита! Моля ви да предадете тази хубава вест на всички, които сте ангажирали с моята кауза, за да насочат помощта и усилията си към друг нуждаещ се от човещина! БЛАГОДАРЯ, БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ И ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ДАРЯВАТЕ ЧОВЕЩИНА! With great gratitude and warmth to all donors, friends, acquaintances and strangers, I declare the fundraising campaign to support my therapy successfully closed! Please pass this good news on to all of you who have committed to my cause to direct your help and efforts to another person in need of humanity! THANK YOU, BE HEALTHY, BE BLESSED, AND KEEP GIVING!
20140.76 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.