Дарители по кампания - 🙏Заедно можем🙏в подкрепа за Хриси❤️


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

28.66 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 1 месец
22.15 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
147.14 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.16 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
7.08 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
24.09 лв. преди 2 месеца
19.12 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.9 лв. преди 2 месеца
38.31 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
23.23 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
9.38 лв. преди 2 месеца
28.63 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.81 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
38.87 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
68.66 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.78 лв. преди 3 месеца
48.72 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
43.37 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
68.29 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
294.77 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
39.02 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
9.16 лв. преди 4 месеца
2.2 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
106.78 лв. преди 4 месеца
97 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
29.14 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
18.78 лв. преди 4 месеца
48.9 лв. преди 4 месеца
29.03 лв. преди 4 месеца
48.12 лв. преди 4 месеца
9.3 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
28.87 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
29.03 лв. преди 4 месеца
38.9 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
33.56 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
43.32 лв. преди 5 месеца
29.03 лв. преди 5 месеца
47.5 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
18.9 лв. преди 5 месеца
105.88 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
28.28 лв. преди 5 месеца
38.84 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
4.16 лв. преди 5 месеца
18.62 лв. преди 5 месеца
19 лв. преди 5 месеца
18.51 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
9.08 лв. преди 5 месеца
18.55 лв. преди 5 месеца
62.84 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
38.87 лв. преди 5 месеца
19.11 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
18.62 лв. преди 5 месеца
2.45 лв. преди 5 месеца
29.05 лв. преди 5 месеца
0.48 лв. преди 5 месеца
97.77 лв. преди 5 месеца
18.51 лв. преди 5 месеца
9.09 лв. преди 5 месеца
9.09 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
19.11 лв. преди 7 месеца
105.99 лв. преди 7 месеца
4.13 лв. преди 7 месеца
18.62 лв. преди 7 месеца
17.95 лв. преди 7 месеца
Shape