🙏Заедно можем🙏в подкрепа за Хриси❤️ 🙏Together we can🙏in support of Хриси❤️

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
383 Дарители
10701.25 EUR дарени от 102258 EUR
Организатор
Христина Барашка
Крайна дата
Край след 15 дни
Налична сума
468.88 EUR
Христина Барашка е организатор на кампанията
Край след 15 дни
Налична сума
468.88 EUR

Новини 04.01.23 News 04.01.23

4-ти януари 2023

Здравейте,имам добри новини от Пет Скенера,се вижда,доста изразен прогрес от проведените химиотерапии,продължавам с лъчетерапия+още 5химиотерапии,но за целта за съжаление ще ми трябват доста голяма сума пари,които са непосилни за мен,около 20 хил.евро,обръщам се към всички вас,моля помогнете ми точно сега не трябва да прекъсвам лечението,когато имаме такъв огромен напредък!

Hello, I have good news from the Pet Scanner, it is visible, quite pronounced progress from the chemotherapy, I continue with radiotherapy + 5 more chemotherapy, but for this unfortunately I will need a large amount of money, which is unaffordable for me, about 20 thousand euros, I appeal to all of you, please help me right now I should not interrupt treatment, when we have such a huge progress!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.